Vad är stress?

Föreställ dig att du är en hare som i godan ro sitter i en glänta och mumsar på ett maskrosblad. Plötsligt prasslar det till i en buske och en räv kommer rusande mot dig. Bråkdelen av en sekund senare är du på flykt. Hjärtat bultar, luftvägarna är vidgade och all tillgänglig energi i kroppen dirigeras till de stora muskelgrupperna. Vad du än satt och funderade på i gläntan så finns nu bara en sak i dina tankar. Fly!

Det är inte första gången som du flyr för ditt liv och även den här gången kommer du undan. Efter att ha legat och tryckt i ett buskage en stund för att vara säker på att hotet verkligen försvunnit, påminner din kropp dig om vikten av att fylla på energiförrådet igen. Räven kan komma tillbaka och då behöver du vara redo att fly ännu en gång. Magen kurrar och du återgår till att mumsa på maskrosblad.

Räven å sin sida, har faktiskt upplevt något liknande. Kanske har den ungar hemma i lyan som behöver matas och kanske har den gått utan föda i flera dagar. Även för jägaren kan jaktresultatet vara livsavgörande. Därför reagerade rävens kropp precis som din gjorde under jakten. Och om räven fällt sitt byte hade det varit den som efter en kort vila förberett sig på födointag.

Konfrontationen mellan räven och haren sätter igång stressreaktioner som genom årmiljonerna varit nödvändiga för både jägare och byte. Utan dessa hade de inte överlevt och kunnat föra arvsanlagen vidare till nästa generation. Ur ett biologiskt perspektiv är alltså stressen oerhört viktig. Det är den för människan också, och vi har ärvt precis samma mekanismer som räven och haren.  I det moderna samhället uppstår dock sällan tillfällen som påminner om harens och rävens, men det finns ändå gott om situationer då våra hjärnor uppfattar läget som hotfullt. Det kan röra sig om konflikter på arbetsplatsen, en anhörigs sjukdom, ekonomiska bekymmer och mycket mer. I dessa lägen är inte stressreaktionen speciellt användbar, men det spelar ingen roll. De mekanismer som förfinats genom årmiljonerna för att hantera hot aktiveras i alla fall. Allt som krävs är att hjärnan identifierar något som den uppfattar som en fara. Dagens stressproblematik är alltså en väl fungerande överlevnadsmekanism som aktiveras vid fel tillfällen.