Varför jag startade Lucida

När jag de senaste åren frågat mina vänner hur de har det på jobbet har svaren oftast varit en variation på ett återkommande tema:

”Jag har jättebra kollegor och intressanta arbetsuppgifter, men det är så himla mycket möten i vägen jämt. Jag hinner aldrig ägna mig åt det jag borde.”

På den givna följdfrågan, vad som gör att mötena upplevs som ett hinder istället för ett verktyg i verksamheten, blir svaret i regel något i stil med:

”Jag blir kallad till massa möten som jag inte riktigt förstår poängen med. När jag väl sitter där följs inte dagordningen ordentligt och folk pratar om massa saker som inte har med agendan att göra. Efteråt är det ingen som riktigt vet vad som beslutades och så måste samma fråga upp igen på ett nytt möte nästa vecka.”

Jag vet inte vad som förbluffar mig mest. Att så många av mina vänner står ut med att deras tid, som skulle kunna användas på ett produktivt sätt och därmed skapa en känsla av tillfredsställelse, istället upptas av något som upplevs meningslöst? Eller är det att så många organisationer anser sig ha råd att slösa bort sina resurser (arbetstimmar) samtidigt som ett undermåligt resultat produceras? För undermåligt är det, när besluten som fattas är så otydliga att frågan måste tas upp igen!

Självklart har även jag upplevt möten av varierande kvalitet. Jag startade tillsammans med några kompisar en spelförening någon gång i högstadiet. Eftersom jag hade erfarenhet av föreningsverksamhet både från idrottsklubbar och orkestrar ansågs jag kompetent att hålla i ett årsmöte och utsågs jag till ordförande. Sedan dess har jag från och till figurerat i en uppsjö styrelsesammanhang; I orkestrar och studentföreningar under studietiden, som doktorandrepresentant i institutionsstyrelsen under mina forskarstudier, samt i fackliga sammanhang. Lägg till detta alla de möten jag närvarat vid i egenskap av student eller anställd. Långt ifrån alla möten jag deltagit i har varit dåliga, men det är få som varit riktigt bra. Oavsett vilket har alla dessa sammanträden något gemensamt. De har alla bidragit till att jag identifierat ett mönster kring vad som gör ett möte effektivt.

Att hålla effektiva möten är faktiskt inte särskilt svårt när mönstret väl blivit tydligt. Men det kräver en del jobb. Och precis som med alla färdigheter behövs lite träning innan det flyter på utan ansträngning.

Så för att hjälpa mina frustrerade vänner startade jag Lucida, med kurser i möteseffektivitet som en av kärnprodukterna. Om du som läser det här känner dig frustrerad över möteseffektiviteten i din organisation, eller för all del vill höja nivån från god till excellent, tveka inte att kontakta mig!

Och du – eftersom mätning av möteseffektiviteten är en central del av utbildningen så lovar jag att det kommer bli tydligt vilken nytta kursen ger!