Ledarskap/medarbetarskap

Avgörande för hur väl vi trivs i en miljö är vilka beteenden vi själva och omgivningen använder, oavsett om det görs medvetet eller omedvetet. Med kunskap om vilka beteenden som förekommer,  konsekvenserna de medför, samt hur de kan förändras är det möjligt att förbättra trivsel, arbetsglädje och effektivitet. Utbildningen fokuserar på att vässa färdigheter i att bland annat:

– Förstå varför vissa beteenden förekommer.

– Identifiera nyckelbeteenden.

– Förstärka önskade, samt släcka ut oönskade beteenden.

– Ta emot och ge konstruktiv återkoppling på beteenden.

– Definiera och uppnå en önskad kultur på arbetsplatsen.