Välkommen till Lucida

Jag tycker det är en självklarhet att anställda ska kunna känna arbetsglädje, uppleva att deras insats tillför verksamhetsnytta och att arbetsplatsen genomsyras av tydlighet. Oavsett om ni redan är där eller har en bit kvar, vill jag hjälpa er att vara en sådan arbetsplats i framtiden.

.

.

Vill du ta samarbetet på arbetsplatsen till en ny nivå?

.

Behöver ni konkreta verktyg för att hantera stress?

.

Vill du att era möten ska kännas meningsfulla och framåtsyftande?

.

.

Lucida tillhandahåller personalutbildning inom:

Ledarskap och medarbetarskap

Stresshantering

Möteseffektivitet